OFERTA
Oferuję całą gamę usług ginekologiczno-polożniczych. W szczególności specjalizuję się w następujących dziedzinach:
 • Badanie ultrasonograficzne narządu rodnego
  Badanie to obejmuje ocenę macicy, jej wielkość i położenie (przodozgięcie lub tyłozgięcie), wymiary macicy: długość (mierzona do ujścia wewnętrznego), szerokość (mierzona na wysokości dna) oraz grubość (wymiar A-P w dnie)... Czytaj dalej »

 • USG "genetyczne" płodu
  USG "genetyczne" płodu - są to badania wykonywane w dwóch okresach ciąży między 11 a 13 tygodniem + 6 dni oraz między 18 a 23 tygodniem ciąży. Celem tych badan jest nie tylko wykluczenie wad rozwojowych płodu... Czytaj dalej »

 • USG serca płodu
  Jest to szczegółowe badanie budowy serca płodu oraz połączeń naczyniowych, wykonywane najlepiej między 20 a 24 tygodniem ciąży.... Czytaj dalej »

 • Badanie USG 3D
  Dzięki specjalnej konstrukcji głowic, tzw. wolumetrycznych stało się możliwe uzyskiwanie obrazów ultrasonograficznych nie tylko w dwóch wymiarach, jak w dotychczasowej, tradycyjnej ultrasonografii 2D, ale tworzenie obrazów przestrzennych, trójwymiarowych... Czytaj dalej »

 • Badanie USG 4D
  Ultrasonografia 4D jest to obrazowanie przestrzenne 3D w czasie rzeczywistym - real time. Dzięki zaawansowanej technologii umożliwiającej zapisywanie obrazów przestrzennych 3D uzyskanych za pomocą głowic wolumetrycznych w pamięci elektronicznej aparatu... Czytaj dalej »

 • Badanie KTG
  Kardiotokografia jest to badanie polegające na monitorowaniu akcji serca... Czytaj dalej »

 • Doppler pulsacyjny
  Badanie dopplerowskie pozwala na ocenę przeplywu krwi w dużych tętnicach i żyłach wykorzystując zmiany długosci fali ultradzwiekowej odbitej od poruszających się krwinek... Czytaj dalej »

 • Doppler kolorowy
  Technologia dopplera kolorowego polega na tym, że przeplyw krwi w naczyniach jest obrazowany w postaci barwnej... Czytaj dalej »

 • Monitorowanie cyklu
  Ultrasonograficzne monitorowanie cyklu stosuje się w diagnostyce niepłodności. Metoda ta polega na codziennym, najlepiej zaczynając od 6 dnia cyklu, pomiarze pecherzyków jajnikowych, ocenie pęcherzyka dominującego oraz pomiarze szerokości błony śluzowej macicy (endometrium)... Czytaj dalej »

 • Videokolposkopia
  Videokolposkopia to nieinwazyjne, bezbolesne badanie szyjki macicy możliwe do wykonania u każdej kobiety, która rozpoczęła współżycie... Czytaj dalej »

 • Badania cytologiczne szyjki macicy
  Rak szyjki macicy jest drugim co do częstości nowotworem występującym u kobiet. Podstawowym badaniem umożliwiającym wykrycie zmian patologicznych w obrębie szyjki macicy jest badanie cytologiczne... Czytaj dalej »

 • Badania cytologiczne błony śluzowej macicy
  Wymazy cytologiczne z jamy macicy - uterobrush. Badania cytologiczne wymazów z jamy macicy - uterobrush stwarzają możliwość zastosowania w badaniach profilaktycznych u pacjentek z grupy ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy oraz monitorowania efektów zachowawczego leczenia patologicznych rozrostów błony śluzowej jamy macicy (endometrium) ... Czytaj dalej »

 • Kriochirurgia
  Kriochirurgia jest metoda destrukcji tkanki za pomocą niskich temperatur. Przyjmuje się, że tkanka ulega martwicy w temperaturze od -5 do -21 st.C. Szybkie zamrożenie a następnie rozmrożenie powoduje nieodwracalne zmiany w komórce, które prowadzą do martwicy tkanki.... Czytaj dalej »