Badanie USG 4D

Ultrasonografia 4D jest to obrazowanie przestrzenne 3D w czasie rzeczywistym - real time. Dzięki zaawansowanej technologii umożliwiającej zapisywanie obrazów przestrzennych 3D uzyskanych za pomocą głowic wolumetrycznych w pamięci elektronicznej aparatu, możliwe jest oglądanie ruchów płodu w czasie badania w obrazie trójwymiarowym. Jest to na dzień dzisiejszy najwyższy poziom obrazowania przestrzennego.Wstecz