Monitorowanie cyklu.

Ultrasonograficzne monitorowanie cyklu stosuje się w diagnostyce niepłodności. Metoda ta polega na codziennym, najlepiej zaczynając od 6 dnia cyklu, pomiarze pęcherzyków jajnikowych, ocenie pęcherzyka dominującego oraz pomiarze szerokości błony śluzowej macicy (endometrium). Metoda ta umożliwia monitorowanie cyklu zarówno naturalnego jak i stymulowanego w technikach rozrodu wspomaganego (IUI, IVF, GIFT), może ona być uzupełniona o pomiar stężenia B-estradiolu w surowicy.


Celem badania jest stwierdzenie cech owulacji (obecność płynu w jamie otrzewnowej, obecność ciałka żółtego) lub stwierdzenie braku pęcherzyka dominującego w kolejnych badaniach.

Wstecz