Badania cytologiczne błony śluzowej macicy

Wymazy cytologiczne z jamy macicy - uterobrush. Badania cytologiczne wymazów z jamy macicy - uterobrush stwarzają możliwość zastosowania w badaniach profilaktycznych u pacjentek z grupy ryzyka zachorowania na raka trzonu macicy oraz monitorowania efektów zachowawczego leczenia patologicznych rozrostów błony śluzowej jamy macicy (endometrium).


Szczoteczka utero-brush w jamie macicy

Badania te jako bezpieczne, bezbolesne, mało inwazyjne mogą być szeroko stosowane w praktyce ambulatoryjnej. Dostarczają próbkę gotową do oceny cytologicznej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wymazów cytologicznych z szyjki macicy. Szczególnie metoda ta może być przydatna do monitorowania leczenia patologicznych rozrostów endometrium, ze względu na możliwość wielokrotnego pobierania wymazów u tej samej pacjentki, gdyż nie wymaga znieczulenia i nie jest urazowa. Sterylne, jednorazowe szczoteczki - uterobrush minimalizują możliwość powikłań zapalnych oraz niezamierzonego zanieczyszczenia rozmazu komórkami pochodzącymi z kanału szyjki macicy. Kształt szczoteczki umożliwia pobranie wymazu z całej powierzchni endometrium.

Badania cytologiczne wymazów umożliwiają bezpośrednią ocenę komórek gruczołowych i podścieliska warstwy czynnościowej endometrium oraz innych komórek pojawiających się okazjonalnie, jak komórek wysięku zapalnego, histiocytów itp.

Wstecz