USG serca płodu


Jest to szczegółowe badanie budowy serca płodu oraz połączeń naczyniowych, wykonywane najlepiej między 20 a 24 tygodniem ciąży. Jest ono zalecane szczególnie dla ciężarnych, u których w rodzinie występowały wady serca lub jeżeli w pierwszym trymestrze ciąży był nieprawidłowy wynik badania przezierności karkowej NT. Zaznaczyć należy, że wady serca są najczęstszą wadą rozwojową towarzyszącą wadom genetycznym np. zespołowi Downa. Badanie serca płodu wykonywane podczas rutynowego badania USG u ciężarnej powinno obejmować ocenę położenia serca, wielkości serca (1/3 klatki piersiowej), uwidocznienie czterech jam serca, określenie rytmu serca 120 - 170 uderzeń / minutę, jego miarowość. Zlecane jest uwidocznienie skrzyżowania dużych naczyń (drogi odpływu z lewej i z prawej komory serca). Stwierdzone podczas tego badania jakiekolwiek nieprawidłowości wymagają dalszej diagnostyki w referencyjnym ośrodku badań kardiologicznych płodu.

usg jamy serca
Obraz czterech jam serca płodu

Badanie echokardiograficzne płodu, w którym lekarz ocenia szczegółowo budowę i funkcję serca oraz układ krążenia płodu, umożliwia wykrycie większości poważnych wad rozwojowych tego narządu. Należy pamiętać, że niektóre wady serca i układu krążenia mogą powstawać dopiero w późniejszym okresie ciąży a nawet po narodzeniu dziecka, niektóre nieprawidłowości mogą ulec samoistnej korekcie.

Wstecz