Badanie USG 3D

Dzięki specjalnej konstrukcji głowic, tzw. wolumetrycznych stało się możliwe uzyskiwanie obrazów ultrasonograficznych nie tylko w dwóch wymiarach, jak w dotychczasowej, tradycyjnej ultrasonografii 2D, ale tworzenie obrazów przestrzennych, trójwymiarowych. Głowica wolumetryczna podczas badania odchyla automatycznie wiązkę ultradźwiękową o pewien kąt, dokonując skanowania wybranej przestrzeni. Następnie uzyskany obraz zostaje przetworzony w pamięci elektronicznej aparatu na obraz przestrzenny, trójwymiarowy.

Technologia ta jest niezwykle przydatna w badaniach położniczych, gdyż umożliwia wychwycenie bardzo niewielkich zaburzeń anatomicznych u płodu, ponadto dzięki możliwościom aparatu uzyskany obraz może być dalej przetwarzany i oglądany w różnych wybranych projekcjach i przekrojach. Technologia 3D jest szczególnie przydatna do oceny przezierności karkowej NT u płodu w tzw. USG "genetycznym".

Obrazowanie trójwymiarowe może odbywać się zarówno w opcji powierzchniowej jak i przeźroczystej, a uzyskane w technologii 3D obrazy sprawiają wrażenie fotografii wykonanej dziecku, co z pewnością wpływa na pogłębienie więzi emocjonalnej między matką a nienarodzonym jeszcze dzieckiem.

W badaniach ginekologicznych technologia obrazowania przestrzennego jest niezwykle przydatna przy ocenie różnego rodzaju guzów nowotworowych. Guz nowotworowy można oglądać w różnych płaszczyznach i przekrojach, ocenić jego strukturę wewnętrzną i ewentualne naciekanie sąsiednich narządów. Obrazowanie wnękowe tzw."niche mode" pozwala na dokładną ocenę wewnętrznych ścian guza, wyrośli brodawkowatych i przegród. Obrazowanie przestrzenne endometrium stwarza nowe możliwości w diagnozowaniu patologii błony śluzowej jamy macicy i zaburzeń anatomicznych jamy macicy.

Wstecz