Badanie KTG

Kardiotokografia jest to badanie polegające na monitorowaniu akcji serca płodu z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej macicy i ruchami płodu. Badanie to wykonywane jest u kobiet ciężarnych już od 28 tygodnia ciąży i służy ocenie stanu płodu w ciąży, a także w czasie porodu. Badanie to pozwala potwierdzić dobrostan płodu oraz umożliwia wczesne wykrycie stanów jego zagrożenia, głownie niedotlenienia wewnątrzmacicznego.


Wstecz