Doppler pulsacyjny

Badanie dopplerowskie pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach wykorzystując zmiany długości fali ultradźwiękowej odbitej od poruszających się krwinek. Technika fali pulsacyjnej umożliwia ocenę przepływu krwi w danym naczyniu, a prędkości przepływu przedstawione są graficznie. W położnictwie ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej czy tętnicy środkowej mózgu płodu umożliwia przewidywanie niektórych powikłań zagrażających prawidłowemu rozwojowi ciąży.


Fala przepływu w tętnicy pępowinowej

Wstecz