Badanie ultrasonograficzne narządu rodnego

Badanie to obejmuje ocenę macicy, jej wielkość i położenie (przodozgięcie lub tyłozgięcie), wymiary macicy: długość (mierzona do ujścia wewnętrznego), szerokość (mierzona na wysokości dna) oraz grubość (wymiar A-P w dnie).

Ocenić należy echogenność macicy (jednorodność, niejednorodność) i kształt macicy oraz ewentualne nieprawidłowości trzonu (mięśniaki), ich lokalizację, wymiary, echogenność, zarysy.

Badanie musi obejmować ocenę endometrium (błony śluzowej jamy macicy), jej grubość (obejmuje dwie warstwy) i echogenność (obejmuje echo środkowe), zarysy endometrium.

Uzupełnieniem klasycznego badania macicy w projekcji 2D jest badanie 3D. Aparat USG dokonuje przestrzennej rekonstrukcji (rendering) macicy w trzech wymiarach: podłużnym, poprzecznym oraz czołowym. Obrazowanie 3D pozwala wyraźnie rozgraniczyć błonę śluzową macicy (endometrium) od mięśniówki (myometrium), a przestrzenna rekonstrukcja umożliwia dokładne obrazowanie ewentualnych zmian patologicznych, ułożenie wkładki wewnątrzmacicznej.

W trakcie badania należy ocenić szyjkę macicy i przydatki. Badanie ultrasonograficzne jajników powinno obejmować wymiary jajników (2 lub 3 wymiary), echogenność i strukturę jajników - ocenę pęcherzyków wzrastających i pęcherzyka dominującego.

Nieprawidłowe struktury w obrębie jajników obejmują guzy jedno- lub obustronne. Ocena ultrasonograficzna guza powinna obejmować strukturę guza (lita, torbielowata, torbielowato-lita), wymiary guza, zarysy (ściana zewnętrzna i wewnętrzna), torbiel jedno lub wielokomorowa, ocenić należy obecność ewentualnych przegród i ich grubość > 3mm oraz wyrośli brodawkowatych. Bardzo ważne jest stwierdzenie ewentualnej obecności płynu w jamie otrzewnowej. Inne zmiany patologiczne, które mogą występować w przydatkach to wodniak jajowodu, ciąża pozamaciczna.

Bardzo cennym uzupełnieniem badania przydatków w tradycyjnym obrazowaniu 2D jest obrazowanie przestrzenne 3D i uzupełnienie diagnostyki o badania dopplerowskie. Obrazowanie przestrzenne w technice 3D umożliwia przestrzenną rekonstrukcję guza obejmującą jego ściany zewnętrzne i wewnętrzne, a mapowanie kolorowym dopplerem umożliwia ocenę unaczynienia guza (neoangiogeneza), która wskazywać może na złośliwy charakter guza.

Wstecz